Tuesday, January 27, 2009

Alfred Nobel


(Languages of this post: Interlingua, Swedish, English)


Svedia ha habite multe inventores e scientistas qui ha portate grande fama al pais in omne le mundo. Le multiple inventiones de de Alfred Nobel, del quales le plus importante es le dynamita, le faceva fantasticamente ric e famose.

Nobel nasceva in Stockholm de ancestres svedese. Quando ille habeva novem annos ille vadeva a Sancte Petroburgo, le capital de Russia de ille epocha, pro viver illac con su familia. Postea ille viveva in plure paises, e finalmente ille veniva a vider se como un citatano del mundo. Ma ille nunquam abandonava su derectos de citatano in Svedia, e le svedese es le lingua del testamento que ille scribeva a Paris in 1895.

Ille donava le major parte de su ricchessas a un fundation e provideva que su ingressos debeva divider se a in cinque partes equalmente grande pro premiar personas con le plus grande distinction in le campos de litteratura, physica, chemia, e medicina. Un septime premio, in le economica, veniva plus tarde.

Nobel anque establiva le premio pro le pace, le qual pote parer ironic desde que le dynamita ha jocate un rolo tan grande in le guerra, ma ille voleva establir le pace in le mundo. Le premio pro le pace se distribue in Norvega, durante que le altere premios se distribue in Stockholm le 10 decembre in le presentia del rege e del regina de Svedia.

---

Alfred Nobel

Sverige har haft många uppfinnare och vetenskapsmän som har gjort landet känt i hela världen. Alfred Nobels många uppfinningar, av vilka dynamiten var den viktigaste, gjorde honom fantastiskt rik och berömd.

Nobel var född i Stockholm av svenska föräldrer. När han var nio år gammal flyttade han med sin familj till St Petersburg, som var huvudstad i Ryssland vid den tiden. Han bodde i flera länder efteråt och kom til slut att betrakta sig som världsmedborgare, men han gav aldrig upp sitt svenska medborgarskap, och svenska är oksaa språket i det testamente som han skrev i Paris år 1895.

Han testamenterade störste delen av sin förmögenhet till en stiftelse, och räntan på inkomsten från den stiftelsen skulle delas upp varje år i fem lika stora delar och delas ut till dem som har gjort sig mest förtjänta inom områdena litteratur, fysik, kemi och medicin. Ett sjätte pris, i ekonomi, ha tillkommit senare.

Nobel instiftade också ett fredspris, vilket kan verka ironiskt eftersom dynamit spelat så stor roll i krigen, men han ville ha fred i världen. Fredspriset delas ut i Norge, medan de andra prisen delas ut i Stockholm, den 10 december varje år i närvaro av kungparet.

---

Alfred Nobel

Sweden has had many inventors and scientists who have made the country famous throughout the world. Alfred Nobel's many inventions, with dynamite being the most important, made him fantastically rich and famous.

Nobel was born in Stockholm of Swedish ancestors. When he was nine years old he moved with his family to Saint Petersburg, the capital of Russia at that time. He lived in several countries afterward and finally came to see himself as a world citizen. But he never gave up his Swedish citizenship, and Swedish is the language of the will he wrote in Paris in 1895.

He left the greatest part of his wealth to a foundation and provided that its income should be divided up into five equally large parts and given out to people with the greatest distinction in the areas of literature, physics, chemistry, and medicine. A seventh prize, in economics, came later.

Nobel also established the peace prize, which can seem ironic since dynamite has played such a great part in warfare, but he wanted to have peace in the world. The peace prize is given out in Norway, while the other prizes are awarded each year in Stockholm on December 10 in the presence of the king and queen of Sweden.

No comments: