Tuesday, January 27, 2009

Jornales danese


(Languages of this post: Interlingua, Danish, English)

Le prensa danese contemporanee se divide a in jornales publicate in le capital e jornales provincial. Berlingske Tidende e Politiken se publica in Copenhagen. Illos se vende in omne le pais e appare cata die in le matino. Berlingske Tidene es conservative e se preoccupa con publicar novas commercial. Politiken ha un perspectivo plus liberal.

Ma Copenhagen anque ha su jornales plus popular, Ekstrabladet e BT, e illos anque se vende in omne partes del pais. Illes appare in le matino tarde.

Como in Anglaterra, le major parte del jornales provincial ha un circulation plus restringite. Le grande exception es Jyllandsposten, le qual publica multe articulos sur themas cultural. Illo comencia a concurrer contra Berlingske Tidende e Politiken.

Un jornalista de Jyllandsposten diceva un vice que vermente Jyllandsposten es le jornal national de Danmark, e le duo altere jornales ex Copenhagen es solmente publicationes local.

---

Danske aviser

Den moderne danske presse består af hovedstadaviser og provinsaviser. Berlingske Tidende og Politiken er hovedstadsaviserne. De sælges over hele landet og udkommer tidligt om morgenen. Berlingske Tidende er konservativ og lægger især vægt på at dække nyheder fra handelsverdenen. Politiken fremfører mere liberale synspunkter.

Men København har dog også sine mere populære aviser, Ekstrabladet og BT, og de bliver også solgt over hele landet. De udkommer sidst på formiddagen.

Ligesom i England har de fleste provinsaviser et mere begrænset opland. Den store undtagelse er den konservative Jyllandsposten, der blandt andet har meget kulturstof. Den konkurrer efterhånden med Berlingske Tidende og Politiken.

En journalist fra Jyllandsposten sagde engang, at det er Jyllandsposten, der virkelig er en landsdækkende avis, og de to store fra København kun er lokale aviser!

---

The Danish press these days consists of newspapers published in the capital and provincial papers. Berlingske Tidende and Politiken are published in Copenhagen. They are sold everywhere in the country and come out daily in the morning. Berlingske Tidene is conservative and is concerned with reporting commercial news. Politiken has a more liberal perspective.

But Copenhagen also has its more popular newspapers, Ekstrabladet and BT, and they are also sold in the entire country. They come out late in the morning.

Just as in England, most provincial newspapers have a more restricted circulation. The big exception is Jyllandsposten, which publishes a lot of articles covering cultural subjects. It is starting to compete with Berlingske Tidende and Politiken.

A journalist from Jyllandsposten once said that really his publication is Denmark's national newspaper, and the two large ones from Copenhagen are merely local papers.

No comments: