Tuesday, January 27, 2009

Anglaterra e Danmark


(Languages of this post: Interlingua, Danish, English)


Hodie Anglaterra e Danmark es bon vicinos e amicos, ma lor relationes non ha essite sempre assi. Le anglo-saxones ancian certemente non esseva felice quando illes videva le naves del vikings in le horizonte. Illes non sapeva si illes esseva commerciantes o guerreros qui veniva verso illes.

Illes anque non esseva felice, quando Knud le Grande habeva imponite sur illes le leges del daneses. Le anglo-saxones credeva que illes esseva occupate per stranieros, e vermente isto esseva ver. Nonobstante, duo reges danese tunc occupava le throno anglese e governava le pais.

In le principo del seculo dece nove luctava inter se le daneses e le angleses. Isto esseva durante le guerras napoleonic. Anglaterra voleva le daneses como alliatos, ma illes hesitava. Assi, in 1801 le angleses inviava Nelson a Copenhagen pro persuader le daneses. Ille non habeva successo, e in 1807 ille bombardava Copenhagen, confiscava le flotta danese, e Danmark formava un alliantia con Francia.

Postea relationes inter le duo paises esseva primo pacific e postea amicabile. Relationes commercial forte gradualmente emergeva inter le duo paises in le seculo dece nove, e Anglaterra iste dies es un ex le mercatos le plus importante pro productos agricole danese.

---

England og Danmark

I dag er England og Danmark gode naboer og venner, men det har ikke altid været sådan. De gamle angelsaksere var bestempt ikke glad, når de fik øye på vikingeskibe i horisonten. De vidste ikke, om det var handelsfolk eller krigere, der nærmede sig.

Folk var heller ikke glade, da Knud den Store havde oprettet Danelagen. Man følte det som en besættelse af en fremmed magt, hvilket det selvfølgelig også var! Ikke desto mindre sad to danske konger dengang på den engelske trone og regerede landet.

Også i begyndelsen af det nittende århundrede sloges danskerne og englænderne. Det var under Napoleonskrigene. England ville gerne have Danmark med i krigen mod Napoleon, men Danmark tøvede. Så i 1801 blev Nelson sendt til København for at lægge pres på danskerne. Det lykkedes ikke, og i 1807 bombarderede englænderne København, konfiskerede den danske flåde, og Danmark tilsluttede sig Frankrig.

Siden da har forholdet mellem de to lande våret først fredeligt og senere venskabeligt. Der kom en livlig handelforbindelse i gang i det nittende århundrede, og England er i dag et af Danmarks vigtigste merkeder for landbrugsprodukter.

---

England and Denmark

Today England and Denmark are good neighbors and friends, but things were not always like this. The ancient Anglo-Saxons were certainly not happy when they saw Viking ships on the horizon. They didn't know whether merchants or warriors were coming toward them.

People were also not happy when King Canute foisted on them the Danelaw. It felt like an occupation of a foreign power, which of course it was! Nevertheless, two Danish kings then sat on the English throne and ruled the country.

Also at the beginning of the nineteenth century the Danes and the English made war on each other. That was during the Napoleonic wars. England wanted Denmark as an ally in the war against Napoleon, but Denmark hesitated. So in 1801 Nelson was sent to Copenhagen to pressure the Danes. That didn't work, and in 1807 he bombed Copenhagen, captured the Danish fleet, and Denmark joined the French.

After that the relationship between the two countries became peaceful and then friendly. It produced a lively commercial alliance between the two countries in the nineteenth century, and today England is one of Denmark's most important markets for their agricultural products.

No comments: