Wednesday, January 21, 2009

Littera de Erik Enfors a Harleigh Kyson


(Languages of this post: Interlingua, Swedish, English)


Car Harley Kyson!

Io apprecia multo iste forma de textos con traductiones parallel. Mi francese, solmente studiate in le gymnasio, se ha meliorate multo per leger iste traductiones. Hodie io maestra interlingua multo plus ben que francese e tosto mi cognoscentia de interlingua se approchara le nivello de mi cognoscentia de angelse. Mi lingua materne es svedese ma io suspecta que non multe personas ha besonio de traductiones in svedese anque si io sape que tu ha intendite studiar iste lingua un poco. Iste vice io naturalmente debe facer un tal traduction, alteremente le intention con "janua" non appare. Ma si io essayarea traducer in anglese io time que iste texto non esserea instructive.

Erik Enfors

Jag uppskattar mycket denna form av texter med parallella översättningar. Min franska, enbart studerad i gymnasiet, har förbätrats mycket genom att läsa dessa översättningar. Idag behärskar jag interlingua mycket bättre än franska och snart närmar sig min kunskap i interlingua nivån på kunskapen i engelska Mitt modersmål är svenska men jag misstänker att inte många personer har nytta av översättningar till svenska även om jag vet att du har tänkt studera detta språk lite. Denna gång bör jag naturligtvis göra en sådan översättning, annars uteblir ju intentionen med janua. Men om jag försökte översätta till engelska fruktar jag att denna text inte blev lärorik.

I greatly appreciate these kinds of texts with parallel translations. My French, which I studied only in secondary school, has improved a lot by reading these translations. Today I know Interlingua much better than French, and soon my knowledge of Interlingua will approach the level of my knowledge of English. My mother tongue is Swedish, but I suspect that not many people need translations in Swedish, even though I know that you have intended to study this language a little. This time, naturally, I should make such a translation; otherwise the intention of “Janua” is lost. But if I tried to make a translation into English, I fear that this text would not be very good for teaching purposes.

Erik Enfors

Mr. Enfors is referring to a Yahoo discussion group, “Janua linguarum” (Latin for “Gateway to languages”), at [groups.yahoo.com/group/janua_linguarum].

No comments: