Saturday, January 24, 2009

Consilios medic ex le seculo dece-septe


(Languages of this post: Interlingua, Latin, English)


Quasi omne homines litterate confronta le problemas de un vita sedentari. Generalmente, nostre intellectuales ha le tendentia de suffrer de omne le debilitates del stomacho.

Assi, de iste condition veni le indigestion, le flatulentia chronic, le pallor e magressa de omne le corpore, e le partes genital private de fluido reproductive. Assi, pauco a pauco, le studiosos, ben que dotate con le temperamento de Jove, deveni saturnin e melancholic.

Nos sole dicer que le melancholicos es ingeniose, ma forsan il esserea plus appropriate dicer que le ingeniosos deveni melancholic proque le parte plus spiritual del sanguine se absorbe con le obras del intellecto, durante que su parte plus terrestre es relinquite.

Assi, professores de litteratura es specialmente propense al passiones melancholic, specialmente si illes sempre ha habite un tal temperamento. E illes propende a esser gracile, morose, e desiderose de un vita solitari.

Ma proque le republica ha un grande interesse in le sanitate del sapientes, il es juste preservar e restaurar lo, usque le puncto que on pote facer lo. Illes tunc debe fruer del aer libere e adoptar un stilo de vita plen de varietate. Quanto a lor alimentos, illes debe reguardar como un oraculo lo que diceva Hippocrate: "Le objecto del sanitate non es plenar se con alimentos."

Quanto al vino, il es preferibile a altere bibitas, ma su uso debe esser moderate. Io sape que multe gente studiose, con le consilio de lor medicos, bibe vinos blanc, e assi illes crede que illes pote biber tanto como illes vole. Ma isto non es tanto san como illes crede, nam iste vinos legier acquire un certe aciditate, specialmente in le estate.

Quando a altere cosas, illes debe facer uso de un regimine moderate de exercitio, si le aer es pur e seren e si le ventos es silente. Un banio de aqua dulce anque es san, specialmente durante le estate, quando le bile nigre pote infestar personas instruite.

---

Consilia medica ex saeculo XVII

Litterati homines omnes fere vitae sedentariae incommoda subeunt. In universum litterati omne stomachi imbecillitate laborare solent.

Hinc ergo cruditates, flatuum ingens copia, corporis totius pallor et macies, atque partes geniali succo defraudatae. Sic studiosi paulatim, licet Iovali temperamento praediti, saturnini ac melancholici fiunt.

Sic dicere solemus, quod melancholici sunt ingeniosi; at forte aptius, ingeniosi fiunt melancholici, qui spirituosior sanguinis pars circa mentis opera absumpta est, dum pars magis terrestris intus relicta est.

Melancholicis ergo passionibus plurimum obnoxit sunt litterarum professores, eoque magis si semper tale temperamentum habuerint, et sic habitu graciles, morosi ac solitariae vitae cupidi esse solent.

Verum, quia pro bono rei publicae tanti interest sapientiam valetudo, aequum est, quantum fieri potest, eam servare et restituere eam. Illi ergo aura liberiore gaudere debent, ac varium vitae genus adhibere. Quod victum spectat, debent Hippocratis dictum pro oracule habere: "Sanitatis studium est non repletus cibis."

Quoad potum vinum ceteris potionibus est praeferendum; meracum laudamus, sed modicum. Scio multos e litteratis, suorum medicorum consilio, vina alba, bibere, itaque putant quod bibere possunt quantum libet. Sed hoc non est adeo tutum, ut putant. Nam vina haec tenuia aestate praecipue, aciditem quandam adsciscunt.

Quoad ceterarum rerum regimen moderata corporis exercitatione cotidie debent uti, si tamen aer purus ac serenus est, et venti silent. Lavacrum quoque aeque dulcis, aestate praesertim, ubi atra bilis litteratos infestare potest, valde salutare est.

---

Medical Advice from the Seventeenth Century

Almost all literate men confront the problems of a sedentary life. Generally, intellectuals tend to suffer from all the weaknesses of the stomach.

Thus from this condition arises a lot of indigestion, chronic flatulence, paleness of skin and leanness of the entire body, with the genital organs deprived of reproductive fluid. As a result, little by little heavy students, though endowed with the temperament of Jupiter, become saturnine and melancholic We are accustomed to say that melancholic people are clever, but perhaps it would be more appropriate to say that clever people become melancholic because the more spiritual part of the blood is absorbed by the works of the mind while its more earthly part is left behind.

Thus professors of literature are especially subject to the melancholic passions, especially if they always have had such a temperament, and thus they tend to be slender, sallow, and desirous of a solitary life.

But because the republic has a great interest in the health of the wise, it is quite just to preserve and restore it, up to the point that it is possible to do so. They then should take pleasure in fresh air and adopt a lifestyle filled with variety. With regard to their food, they should regard as oracular what Hippocrates said: "The object of health is not to fill up on food."

With regard to wine, it is preferable to other drinks, but it should be used moderately. I know that many studious people, follow the advice of their doctors and make use of light wines. But this is not as safe as they believe, for these light wines acquire a certain acidity, especially in summer.

With regard to other things, they should make use of a moderate program of exercise if the air is pure and if the winds are silent. A bath of fresh water is also healthful, especially during the summer, when black bile can infest educated people.

No comments: