Wednesday, January 21, 2009

Quatro textos breve in interlingua, latino, e anglese


(Languages of this post: Interlingua, Latin, English)


Dionysio, le tyranno del Syracusanos

Multe annos Dionysio esseva le tyranno del Syracusanos. Iste bellissime urbe ille teneva oppressite in servitute. De bon autores nos ha apprendite que ille esseva un homine de grande temperantia in su maniera de viver e in su politicas administrative intelligentissime e diligente ma al mesme tempore mal e injuste. Assi, pro omnes qui vole saper le veritate, il es necesse vider le como mal e injuste, proque ille non osava creder nemo.

Assi, dominate per su cupiditate injuste, ille quasi se incarcerava. Ultra isto, pro non committer se a barberos, ille inseniava le arte tonsorial a su filias. Assi iste virgines tondeva le barba e le capillos de lor patre.

---

Multos annos tyrannus Syracusanorum fuit Dionysius. Pulcherrimam urbem servitute oppressam tenuit. A bonis auctoribus cognovimus eum fuisse hominem summae temperantiae in victu sed in rebus gerendis acrem et industrium, eundem tamen malum et iniustum. Quare omnibus viris bene veritatem quaerentibus hunc videri miserrimum necesse est, nam nemini credere audebat.

Itaque propter iniustam cupiditatem dominatus quasi in carcerem ipse se incluserat. Quin etiam, ne tonsori collum committeret, filias suas artem tonsoriam docuit. Ita hae virgines tondebant barbam et capillum patris.

---

For many years Dionysius was the dictator of the people in Syracuse. From good authors we have found out that he was level headed in the way he ran his life but in his administrative policies he was nasty and severe. So for people wanting to know the truth he must be seen as a miserable figure because he didn't dare believe anybody.

As dominated as he was by greed, he almost had to imprison himself. To avoid using barbers, he taught his daughters a barber's skills, and these girls shaved his beard and cut his hair.

....................

Le imperator Domitiano

Domitiano, le fratre de Tito junior, postea accipeva le imperio roman. Ille esseva plus simile a Nerone o Caligula que a su patre o fratre. Ille esseva moderate in le prime annos de su imperio. Ma tosto ille esseva consumumite per ingente vitios del libidine, ira, cruelitate, e avaritia; e ille inspirava tante odio que ille destrueva le meritos de su patre e fratre.

Ille occideva le plus nobiles del senato. Ille mandava que omnes le appellava Domino e Deo, e ille permitteva que on erige solmente statuas de auro o argento in le Capitolio.

Su superbia esseva execrabile; e quando a causa de su crimines ille finalmente inspirava odio universal, ille esseva occidite a causa de un conspiration per su proprie homines in su palatio in le quarantessime quinte anno de su vita e in le decime quinte anno de su imperio. Su corpore esseva rapite de un maniera indecorosissime per vespelliones e sepultate de un maniera ignobile e ignominiose.

(Nota que post le sepultura de Papa Doc Duvalier in Haiti, un gruppo de hatianos rapeva su corpore e jectava su craneo trans le stratas de Port au Prince a colpos de pede.)

---

Domitianus imperator

Domitianus, frater Titi ionior, postea accipit imperium romanum. Neroni aut Caligulae aut Tiberio similior fuit quam patri vel fratri suo. Primis tamen annis moderatos in imperio fuit, Mox consumabatur ingentibus vitiis libidinis, iracundiae, crudelitatis, avaritiaeque; ac tantum in se odii concitavit ut merita et patris et fratris aboleret.

Interfecit nobilissimos e senatu. Dominum se et deum primus appelari iussit. Nullam nisi auream et argenteam statuam in Capitolio passus est poni.

Superbia eius fuit execrabilis; et cum ob scelera universis exosus esse coepisset, interfectus est hominum suorum coniuratione in palatio anno aetatis quatragesimo quinto, imperii quinto decimo. Funus eius ingenti dedecore per vespelliones exportatum et ignobiliter est sepultum.

---

The Emperor Domitian

Domitian, the brother of the younger Titus, then took control of the Roman empire. He resembled Nero and Caligula more greatly than his father or brother. He was moderate in the first years of his rule. He then soon fell victim to great vices involving sex, anger, cruelty, and greed; and he inspired such hatred that he destroyed the accomplishments of his father and brother.

He killed the most noble men of the senate. He ordered everyone to address him as "Lord" and "God." He would allow no statues to be erected in the Capitolium unless they were made of Silver or Gold.

His hauteur was execrable; and once he inspired the universal hatred of everyone, he was killed in his palace at age forty-five (the fifteenth year of his rule) by a conspiracy among his own men. His body was snatched away by grave robbers and buried ignominiously.

(Note that after Papa Doc Duvalier was buried in Haiti, a group of Hatians snatched his body and kicked and threw his skull around in the streets of Port au Prince.)

..................

Tarquinio e le libros Sybillin

Annales ancian narra un certe historia sur le libros Sibyllin. Un vetule femina incognite vadeva al rege Tarquinio Superbe portante novem libros, le quales, illa diceva, esseva oraculos divin e que illa voleva vender los. Tarquinio demandava le precio. Le femina demandava multissime moneta, e Tarquinio rideva, dicente que le precio esseva troppo alte.

Tunc illa combureva tres ex le novem libros e demandava al rege si ille voleva comprar le sex libros que restava. Ma Tarquinio rideva un altere vice e diceva que le vetule femina, sin dubito, esseva folle. Illa tunc combureva tres altere libros e placidemente demandava si ille voleva comprar le tres libros restante al mesme precio.

Tarquinio, jam serie, comprendeva que ille non debeva negliger su constantia e confidentia. Ille comprava le tres libros restante al mesme precio que illa originalmente demandava pro omne le libros. Le femina tunc vadeva via, e on dice que illa nunquam retornava a presentar se. On poneva le tres libros in un sacrario e le prestres los consulta como si illos esseva oraculos.

---

Tarquinius et libri Sybillini

In antiquis annalibus historia haec super libris Sibyllinis narrata est. Anus incognita ad Tarquinium Superbum regem adiit, novem libros ferens, quos esse dicebat divina oracula; se eos velle vendere. Tarquinius pretium rogavit. Mulier multissimam pecuniam poposcit; et Tarquinius derisit dicens pretium esse nimis altum.

Tum illa tres libros ex novem combussit; et num reliquos sex eodem pretio emere vellet regem interrogavit. Sed Tarquinius iterum risit dixitque anum sine dubio insanam esse. Mulier statim tres alios libros exussit atque eum iterum placide rogavit ut tres reliquos eodom illo pretio emeret.

Tarquinius, iam serius, eam constantiam confidentiamque non neglendam esse intellexit; libros tres reliquos emit nullo minore pretio quam quod erat petitum pro omnibus. Eam mulierem tunc a Tarquini digressam postea nusquam visam est dicitur. Libri tres in sacrario positi sunt, et ad eos quasi ad oraculum sacerdotes civitatis adeunt.

---

Tarquin and the Sibylline Books

Ancient annals contain a certain story about the Sybilline Books. An old woman came out of nowhere to Tarquin the Proud carrying nine books, which she said were divine oracles that she wanted to sell. Tarquinius asked for the price. The woman asked for a lot of money, and the king laughed, saying the price was too high.

Then she burned up three out of the nine books, and asked the king if he wanted to buy the remaining six books at the same price. But Tarquinius laughed once again and said that without doubt the woman was crazy. She then burned up three more books and calmly asked him if he would like to buy the remaining three books at the same price.

Tarquinius got serious and realized that her persistence and confidence could not be disregarded. He bought the remaining three books at the same price that was originally asked for all of them. The woman left Tarquinius, and it is said that she was never seen again. The three books were placed in a shrine, and priests of the city go to consult them as if they were oracles.

..................

Ex le mythologia christian

In le baptismo de Christo clarmente appare un distinction viridic de tres personas, non solmente ex le nomines con le quales on les designa, ma anque in lor functiones differente.

Tunc diceva le patre del Celo: "Iste es mi filio delecte que me place multissimo. Que mi filio sia baptisate per Johano le Baptista et ascende del aqua."

Finalmente le Spirito Sancte ex le duo se distingueva del duos, nam durante que le Patre del Celo parlava, ille mesme descendeva sur Christo e le Spirito Sancte in le forma de un columba le penetrava. Assi, il es evidente que illes tres non es un persona ma tres personas vermente distincte.

Ex omne isto immediatemente es producite un consubstantialitate de tres personas, e Christo justemente diceva, "Omnes qui me vide anque vide mi patre. Non crede vos que io es in mi patre e mi patre e ille es in me?"

---

Ex mythologia christiana

In baptismo Christi clare etiam apparet realis distinctio trium personarum, non solum ex variis nominibus quibus designantur, sed etiam ex operationibus plane distinctis quas efficiunt.

Siquidem locutus est Pater de coelo: "Hic est filius delectus in quo mihi complacui. Filius meus baptizetur a Joanne Baptista et ascendat de aqua."

Tandem Spiritus Sanctus ab utroque distinctus est, nam dum Pater de coelo loqubatur, ipse descendit super Christum et spiritus sanctus corporali specie sicut columba penetravit in ipsum. Evidens est igitur illos tres non esse unam personam sed tres personas realiter distinctas.

Ex his rebus statim producta est trium personarum consubstanstialitas, ac Christus dixit, "Qui videt me videt et patrem. Non creditis me in patrem patremque in me esse?"

---

From Out of Christian Mythology

In Christ's baptism there clearly appears a genuine differentiation among three people, not only in the names that designate them but also in the plainly distinct functions that they fulfill.

Then the Heavenly Father said, "This is my favorite son, who pleases me greatly. Let my son be baptized by John the Baptist and let him get up out of the water."

Finally the Holy Spirit differentiated himself from the others, for while the Heavenly Father was speaking, he himself went down on Christ, and the Holy Spirit with the bodily form of a dove also penetrated him. It is thus evident that they are not one person but really three different people. [As Robin would say in the Bat Cave, "Holy threeway, Batman!"]

Out of all this there was suddenly produced a three-person consubstantiality, and Christ said, "Whoever sees me also sees my father. Don't you believe that I am in my father and my father is in me?"

(Uh, could I please see the video?)

No comments: